Wypełnij poniższy formularz.

Stanowisko: Prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej
Bocznica: KWK „Piast - Ziemowit” Ruch Piast I w Bieruniu
Wymagane uprawnienia: Zdany egzamin kwalifiakacyjny na ww. stanowisko - możliwość przeszkolenia przez pracodawcę w przypadku posiadania licencji maszynisty


Powrót

Informacje o wymogach

Stanowiska kolejowe - na które to poszukujemy pracowników - są w Polsce zawodami regulowanymi. Oznacza to, iż podjęcie pracy, jest możliwe tylko po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji. W większości przypadków jest to zdany egzamin kwalifikacyjny. Jedynym wyjątkiem jest tutaj stanowisko, na które od 2011 roku wymagane jest uzyskanie licencji i świadectwa maszynisty...

Więcej informacji

Pracuj z nami
Projekt i realizacja Santri