Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

Stanowiska wymagające uprawnień„ kolejowych
Ustawiacz
Toromistrz
Prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej
Operator koparki dwudrożnej/drezyny
Maszynista pojazdu trakcyjnego
Manewrowy
Automatyk SRK
Stanowiska nie wymagające uprawnień kolejowych
Spawacz
Robotnik torowy
Mechanik taboru
Elektromonter

Informacje o wymogach

Stanowiska kolejowe - na które to poszukujemy pracowników - są w Polsce zawodami regulowanymi. Oznacza to, iż podjęcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji. W większości przypadków jest to zdany egzamin kwalifikacyjny. Jedynym wyjątkiem jest tutaj stanowisko, na które od 2011 roku wymagane jest uzyskanie licencji i świadectwa maszynisty...

Więcej informacji


Charakterystyka stanowisk

Więcej informacji
Projekt i realizacja Santri