PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. OBSŁUGUJE BOCZNICĘ PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. W KRAKOWIE

W wyniku wygrania publicznego przetargu, od 01 marca PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. rozpoczęła świadczenie usług na bocznicy PGE Energia Ciepła S.A. w Krakowie.

Przetarg na „Obsługę bocznicy kolejowej oraz wywrotnic wagonowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie” został rozpisany i ogłoszony w drugiej połowie 2018 roku. W postępowaniu tym, Zamawiający, w specyfikacji przetargowej wyznaczył bardzo rygorystyczne kryteria dopuszczenia do postępowania a samo postępowanie trwało kilka miesięcy.

Usługi, zgodnie z zawartą umową świadczone będą przez Konsorcjum firm w składzie PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. (jako lider), PKP CARGO S.A. oraz „NAWEC” Sp. z o.o.

Jest to kolejny solidny partner z sektora energetyki, z którym nasza Spółka rozpoczęła współpracę w zakresie kompleksowej obsługi bocznicy kolejowej.