PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. W STATYSTYKACH URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. W STATYSTYKACH URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

W 2017 r. funkcjonowało 72 przewoźników czynnie realizujących w Polsce przewozy towarowe koleją na podstawie otrzymanej licencji WPR.

Więcej

Projekt i realizacja Santri