Obsługa bocznic kolejowych

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. realizuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi bocznic kolejowych oraz na podstawie posiadanej licencji, przewozy kolejowe rzeczy i usługi trakcyjne.

Więcej

Diagnostyka i utrzymanie infrastruktury kolejowej

PKP CARGO SERVICE dysponuje profesjonalną kadrą techniczną w zakresie świadczenia usług utrzymania infrastruktury torowej.

Więcej

Kolejowe przewozy niszowe

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. świadczy usługi na przewozy niszowe, obejmujące kolejowy przewóz węgla, odpadów poprodukcyjnych, transport piasku koleją oraz produktów ubocznych

Więcej

Krajowy transport drogowy i przeładunek

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. oferuje współpracę w zakresie obsługi przewozów towarowych. Wieloletnie doświadczenie jak i współpraca z wiodącymi firmami rozładunkowymi i transportowymi pozwala na oferowanie naszym Klientom najwyższej klasy usług w optymalnych cenach.

Więcej

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.

Dbamy o środowisko

Naszą działalność cechuje dbałość o ekologię. Korzystając z transportu kolejowego wspólnie dbamy o nasze środowisko. Będąc świadomym naszego oddziaływania na środowisko przywiązujemy dużą wagę do minimalizacji wpływu...

Więcej

PKP Cargo Service Katowice – jakość i doświadczenie

Czytaj więcej

Nasza spółka powstała w 2002, a pod obecną nazwą PKP Cargo Service sp. z o.o. figuruje od 2005 roku. Firma wchodzi w skład Grupy PKP CARGO Logistics. Jeszcze do 2012 roku świadczyła usługi graniczne i w zakresie logistyki kruszyw, a także prowadziła sieć agencji celnych. Aktualnie, zgodnie z Aktem założycielskim, PKP Cargo Service realizuje kompleksowe usługi z zakresu obsługiwania bocznic kolejowych, usprawniając tym samym proces logistyczny. Wykonujemy również usługi trakcyjne oraz przewozy kolejowe rzeczy. Obsługujemy łącznie ponad 40 bocznic kilkunastu Klientów w całym kraju, wśród których znajdują się firmy największe zarówno na polskim, jak i europejskim rynku energetycznym, hutniczym i górniczym. Nasza solidna praca i doświadczenie zaowocowały długoletnimi kontraktami. Świadczymy usługi dla przedsiębiorstw, które działają w przemyśle górniczym węgla kamiennego, ciepłowniczym i energetycznym (elektrociepłownie i elektrownie), jak również kopalń kruszyw. Przynależność do Grupy PKP Cargo wyróżnia nas skutecznie na tle konkurencji, przede wszystkim dzięki rozbudowanemu parkowi taborowemu. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 60 tysięcy wagonów oraz 1250 lokomotyw wyposażonych w system GPS. Połączenie potencjału całej Grupy CARGO i wykwalifikowanego grona specjalistów pozwoliło na stworzenie firmy oferującej pełen pakiet usług dopasowanych indywidualnie do konkretnych potrzeb Kontrahentów. Zapewniamy szczególną dbałość o czas realizacji usług oraz optymalizację kosztów.

Centrala naszej spółki mieści się w Warszawie, jednak posiadamy oddziały obsługujące obszary wykonawcze na terenie całej Polski: w Szczecinie, Warszawie, Jeleniej Górze, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Bieruniu, Kielcach i Katowicach. W Katowicach mieści się ponadto nasze główne biuro oraz wydziały ds. bocznic i przewozów, sprzedaży usług bocznicowych i przewozowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi.

Wysoką jakość usług, prestiż i konkurencyjność na rynku potwierdzają zdobyte przez nas certyfikaty, m.in. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2015. Są one również potwierdzeniem spełniania wszystkich surowych norm i wymagań Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa. Posiadamy Certyfikaty Bezpieczeństwa część „A” i „B”, Certyfikat Zarządzania Utrzymaniem potwierdzający spełnienie warunków rozporządzenia KE nr 445/2011 z 10 maja 2011 r., a także certyfikaty poświadczające spełnienie norm ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 oraz PN-EN ISO 50001:2012. PKP Cargo Service Katowice dysponuje również odpowiednimi licencjami, które uprawniają firmę do wykonywania działalności w zakresie usług trakcyjnych i przewozów kolejowych rzeczy (dokumenty nr WPR/198/2011, UPT/199/2011 i nr 0125547), a także decyzję nr 906/OŚ/2013 wydaną przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zezwalającą na transport odpadów.

W firmie PKP Cargo Service przywiązujemy dużą wagę do dbałości o środowisko, w tym szczególnie do zapobiegania i minimalizacji zanieczyszczeń, a także zmniejszania niekorzystnego oddziaływania na otoczenie. Stosujemy organizacyjne i techniczne rozwiązania, których celem jest systematyczne ograniczanie wpływu naszej działalności na przyrodę. W tym celu wprowadzamy m.in. jednolite zasady racjonalnej gospodarki energią, wodą i materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania, jak również odpowiednią segregację, zabezpieczenia oraz przekazywanie odpadów do dalszego recyklingu. Dokładamy również wszelkich starań, by stale podnosić kwalifikacje i świadomość ekologiczną pracowników spółki.

Nasze główne atuty to przede wszystkim duże doświadczenie, wykwalifikowane grono specjalistów, umiejętność utrzymania długotrwałych relacji z Klientami oraz korzystne, konkurencyjne ceny.

Obsługa bocznic kolejowych przez PKP Cargo Service Katowice

Nasza oferta obejmuje profesjonalną obsługę bocznic kolejowych. Ta złożona usługa obejmuje organizację odprawy pociągów z bocznic oraz delegowanie pracowników do obsługi urządzeń do przemieszczania wagonów i wykonywania manewrów. Ponadto zapewniamy kolejowe pojazdy trakcyjne do przestawiania wagonów, a także pełne bieżące utrzymanie i diagnostykę kolejowej infrastruktury bocznic. Zajmujemy się również dokumentacją handlową w zakresie spedycji oraz sprawujemy nadzór nad dokumentacją techniczną i jej aktualizacją. Organizujemy przyjmowanie i wyprawianie pociągów z bocznicy, jak również podawanie węgla i innego rodzaju węglowych paliw na produkcję czy składowisko. Formujemy i obsługujemy składowiska węgla, czuwamy nad bezpieczeństwem prowadzenia pracy manewrowej oraz utrzymania pojazdów i infrastruktury kolejowej. Wykonujemy ponadto czynności spedycyjne w imieniu Klientów.

Obecnie spółka PKO Cargo Service z Katowic obsługuje kilkadziesiąt bocznic kolejowych w Polsce, z których większość (bo aż kilkanaście) znajduje się w województwie śląskim, a pozostałe w województwach mazowieckim, świętokrzyskim, podkarpackim, wielkopolskim, pomorskim oraz zachodnio-pomorskim.

PKP Cargo Service - diagnostyka i utrzymanie infrastruktury torowej

Dysponujemy profesjonalną kadrą techniczną i specjalistycznym sprzętem, dzięki czemu możemy zaoferować również kompleksowe usługi utrzymania infrastruktury torowej, obejmujące diagnostykę nawierzchni torowej, badania techniczne, konserwację, regularne obchody oraz awaryjne i bieżące naprawy. Do naszych zadań należy również kosztorysowanie i nadzór nad wykonywaniem robót torowych, a także diagnostyka urządzeń srk. Pod naszą opieką znajduje się aktualnie 85 rozjazdów krzyżowych, 1722 rozjazdy zwyczajne oraz prawie 819 kilometrów torów.

Pracujemy na nowoczesnych maszynach torowych (m.in. podnośnikach i zakrętarkach torowych, piłach i wiertarkach do szyn i podkładów, giętarkach czy podbijakach) i narzędziach diagnostycznych, takich jak: suwmiarki rozjazdowe, toromierze ręczne i elektroniczne typu DTG oraz TEC, profilomierze, megaomomierze czy induktrometry SHP. Posiadamy także specjalistyczny sprzęt do usuwania roślinności na terenie kolejowym (m.in. piły spalinowe do drzewa, spalinowe kosy i opryskiwacze chemiczne) oraz samochody do przewozu przyrządów, materiałów i brygad torowych.

Gwarantujemy najwyższej jakości obsługę oraz pełne bezpieczeństwo utrzymania infrastruktury torowej. Usługi są świadczone przez wyspecjalizowane brygady: diagnostyczną (która przede wszystkim realizuje prace w zakresie diagnostyki, dozoru i konserwacji infrastruktury torowej), remontową (wykonującą prace związane z budową i remontami infrastruktury) i utrzymaniową (zadania dotyczące kompleksowego utrzymania infrastruktury). Nasi pracownicy posiadają diagnostyczne i budowlane uprawnienia, niezbędne do wykonywania określonej pracy. Działamy na terenie całej Polski. Do każdego zlecenia podchodzimy z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

Inne usługi PKP Cargo Service w Katowicach

Od 2012 roku nasza firma PKP Cargo Service realizuje przewozy koleją piasku podsadzkowego dla kopalń węgla kamiennego oraz węgla przeznaczonego do wzbogacania albo przeróbki. Organizujemy także transport odpadów poprodukcyjnych na składowiska i produktów ubocznych spalania przeznaczonych do utylizacji. Wykonywane przez nas tzw. przewozy niszowe cechują się specyficznym sposobem realizacji – zastosowaniem specjalistycznych wagonów i zazwyczaj przewozem na niewielkich odległościach.

Usługi transportu kolejowego węgla świadczymy przede wszystkim na Śląsku, ze względu na funkcjonujący na owym obszarze przemysł ciężki i wydobywczy. Dysponujemy nowoczesnymi wagonami samowyładowczymi typu 401Vc oraz lokomotywami. Wszystkie przewozy są ubezpieczone i realizowane w zgodzie z najbardziej surowymi normami i standardami. Współpracujemy z rzetelnymi, sprawdzonymi przewoźnikami.

W zakres naszych usług wchodzi także kompleksowy przeładunek, załadunek i rozładunek wagonów z kamieniem hydrotechnicznym i materiałami sypkimi, spedycja samochodowa, a także profesjonalne doradztwo w zakresie logistyki, infrastruktury i taboru oraz spedycji.